A A A

Żłobek realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235), zwanej dalej ustawą Żłobkową.

 

Czesne żłobka wynosi 1 360,00 zł.

Wyżywienie - 16 zł - podstawowy posiłek (śniadanie, obiad, podwieczorek), 16,50 zł - dieta; jest to dzienna stawka żywieniowa pomniejszana o wcześniej zgłoszone nieobecności dziecka.

Na terenie żłobka odbywają się następujące zajęcia:

  • język angielski,
  • zabawy logopedyczne,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia taneczne,
  • koncerty muzyczne,
  • imprezy okolicznościowe,
  • opieka logopedy i psychologa,
  • zajęcia na świeżym powietrzu we własnym ogródku,
  • piknik Rodzinny.